یادگیری زبان خارجی و تاثیر روش آموزش-30020449

یادگیری زبان خارجی و تاثیر روش آموزش|30020675|music-salam
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل یادگیری زبان خارجی و تاثیر روش آموزش قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 13

آموزش زبان به زبان آموزان جوانتأثیر آموزش بر یادگیری زبان دومشواهد اساسی در رابطه با متون یادگیری زبان خارجی وتأثیر روش آموزش آنچه آموزش داده می شود وجود دارد. دامنه ی تجربیات زبانی که کودکان در دروس زبان خارجی اتخاذ می کنند احتمالاً چگونگی پیشرفت زبان آنها را تحت تأثیر قرار می دهد . برای مثال اگر این دروس فرصت هائی را برای مشارکت در گفتگو و از نوع پاسخ و پرسش فراهم کنند یادگیرندگان زبان در این زمینه خوب خواهند بود اما ضرورتاً در زمینه های دیگر گستردهتر از نوع گفتگو این گونه خوب نخواهند بود . قسیل و مارتین (1997) سبکه ای متفاوت آموزش و باورهای معلمان فرانسه را در رابطه با کودکان 2 ساله مستند نمودند ( ابزار نمودند ) ( انگلیسی L1 ) و نشان دادند که چگونه به نظر می رسد که این اما موجب می شود تا انواع خاصی از زبان به جای انواع دیگر زبان تولید شود وینرت (1994) توضیح می دهد که چگونه زبان آموزان 11 تا 13 ساله ( آلمانی ( انگلیسی L2 ) انواع زبان مورد استفاده توسط معلمان خود را در گفتگوی خود دوباره تولید می کنند .تحقیقات بیشتر در زمینه ی این تأثیرات یادگیری بر یادگیری زبان نیاز است همچنین تحقیقات در این زمینه نیاز است که در چه سطحی از تخصصی بودن عمل می کند ( همچنین مراجعه کنید به فصل 5) دانش کنونی یک مفهوم فراادراکی آشکار را تقویت می کند . زبان آموزان ( یادگیرندگان ) زبان خارجی که به معلمان و متون و مطالب ورودی وابسته هستند که غالباً در معرض آن قرار می گیرند . اگر یادگیری زبان به این موارد محدود شود دامنه ی کامل زبان خارجی خود را توسعه نخواهد داد. یک بعد ویژه از این موضوع صحبت نمودن پیشرفته و توسعه یافته است یعنی صحبت کردن و بعداً نوشتن بهصورت طولانی ( مدت ) اگر مطابق با تحقیقات گزارش شده در رابطه با زبان اول که در بالا ذکر شد ، مهارت های مکالمه ای مستقل از مهارت های محاوره ای توسعه یافته ( پیشرفته ) توسعه یابد بنابراین ما نمی توانیم فرض کنیم که آموزش زبان مکالمه به کودکان آنها را قادر خواهد ساخت تا به مدت زمان طولانی به زبان خارجی صحبت کنند ، اما آنها بر روی اصولی باید کار کنند که اگر از کودکان خواستیم تا داستان هائی را بگویند یا پیشامدهائی را تعریف کنند آنها نیاز داشته باشند تا تجربه نمایند که چگونه این عمل را به زبان خارجی انجام دهند مدلسازی استفاده از زبان توسط معلمان ، قبلاً به عنوان یک گام مهم در چارچوب بندی یادگیری زبان در بخش 1.4 مشاهده شده که نیاز دارد طبقه ی ویژه ای تلقی گردد .

6-1-مزیت های آغازمزیت های بسیاری برای آغاز یادگیری یک زبان خارجی در سال های ابتدائی زندگی ادعا گردیده است . شواهد بیشتری برای قضاوت در این باره نیاز است که چه مقدار از این ادعاها به واقعیت تبدیل شده است . تجربیات در uk در 20 سال پیش دریافت که یادگیری زبان در مدارس ابتدائی آنگونه که انتظار می رفته است نبوده است اگر چه در بازنگری به این مسئله به نظر می رسد که این امر به دلیل چگونگی اجرا و به طور ویژه به دلیل کمبود توجه برنامه ریزان به آن چیزی بوده است که در سطح دبیرستان در زمانی اتفاق خواهد افتاد که معلمان FL با کلاس های ترکیبی از یادگیرندگان مبتدی و پیشرفته تر روبرو می شوند . موضوعات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در حول سیاست های آموزش زبان های خارجی در ابتدا پیچیده هستند و آموزش و یادگیری را در سطح کلاس درس تحت تأثیر قرار می دهند . مطالعات مقایسه ای از متون متفاوت اجتماعی ـ سیاسی در بررسی این تأثیرات و تأثیرات آنها مفید خواهد بود .